ابزارهای موجود در این منو، برای ویرایش شکل ظاهری پنجره‌های نرم‌افزار مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله ابزارهای آن می‌توان به کنترل‌کننده میله وضعیت، جعبه ابزار، کنترل خطوط و فونت اشاره کرد. زیرمنوهای منوی View عبارتند از:


Status bar (کنترل میله وضعیت)

این زیر منو کاربر را قادر می‌سازد که نوار وضعیت موجود در نرم‌افزار را فعال و قابل نمایش و یا حذف نماید. اگر تیک کنار این گزینه را برداریم، آنگاه این میله از پائین صفحات حذف می‌شود. نوار وضعیت که در پائین تمامی صفحات SPSS وجود دارد نشان می‌دهد که پردازشگر نرم‌افزار در حال حاضر مشغول به انجام چه کاری است. به عنوان مثال، در صورتی که کلمه SPSS Processor is ready در آن نوشته شده باشد به این معنی است که پردازشگر در حال هیچ کاری نیست.


Toolbar (ویرایش نوار ابزار)

نوار ابزار، کادری شامل تعدادی از زیرآیتم‌های پرکاربرد است، که به منظور در دسترس بودن، در اصلی صفحه، در قالب یک نوار (معمولا زیر نوار منو) به نمایش در می‌آید.

هر پنجره در نرم‌افزار SPSS، بصورت پیشفرض، دارای یک نوار ابزار است.

می‌توانیم بسته به نیاز خود ابزارهای موجود در نوار ابزار SPSS را کم یا زیاد کرده، شکل نمایش ابزارها را تغییر داده، و یا هر تعداد نوار ابزار دلخواه را به هر یک از پنجره‌ها اضافه نمائیم.