Menu Editor (ویرایش منوها)

با استفاده از ابزارهای Menu Editor امکان اضافه کردن منو و آیتم (زیر منو) به منوهای کلیه پنجره‌های نرم‌افزار وجود دارد. برای این منظور ابتدا از قسمت Apply to پنجره مورد نظر را انتخاب نموده (Data Editor، Viewer و Syntax) سپس محل مورد نظر برای درج آیتم و یا منوی جدید را انتخاب می‌کنیم. حال از طریق دو دکمه Insert Menu و Item Insert می‌توان منو و یا آیتم مورد نظر را به پنجره انتخاب شده افزود.


Fonts (تغییر فونت‌ها)

با انتخاب آیتم Font امکان تغییر نوع، Style و اندازه فونت داده‌ها در پنجره Data View فراهم می‌آید.