گاهی لازم است در کلیت و ساختار داده‌های یک فایل، تغییراتی ایجاد شود. ممکن است بخواهیم روی داده‌های یک فایل انواع ویرایش، نظیر برش، کپی، حذف، انتخاب بخشی از فایل، جستجو، جایگذاری، ایجاد یک متغیر یا مورد جدید و یا حذف متغیر و مورد را اعمال کنیم. این تغییرات اغلب از طریق منوی Edit قابل انجام است. زیر منوهای این منو عبارتند از:


Undo (برگشت به حالت قبلی)

با انتخاب این زیر منو (در حالتی که فعال باشد) کاربر قادر خواهد بود یک یا چند مرحله به عقب باز گردد. به عبارت دیگر این زیر منو آخرین تغییرات اعمال شده بر روی داده‌ها را خنثی می‌نماید. یعنی هنگامی که کاربر فرمانی را بر روی داده‌ها اعمال کرده که باعث تغییر داده‌ها شده است، می‌تواند با انتخاب این زیر منو داده‌ها را به حالت قبل از اعمال تغییر برگرداند.

مثلا اگر یک یا چند داده را اشتباها حذف نماییم می‌توانیم با انتخاب این زیر منو، دوباره داده‌ها را بازگردانیم.