Close (بستن پنجره فعال)

از طریق زیرمنوی Close می‌توان بدون خارج شدن از محیط نرم‌افزار فایل جاری را که ممکن است فایل داده، خروجی و... باشد را بست.


Save As ،Save (ذخیره داده‌ها)

گزینه Save این امکان را به کاربر می‌دهد تا فایل جاری را با تغییراتی که بر روی آن انجام داده است در همان مسیری که فایل را فراخوانده است، دوباره ذخیره نماید.

گزینه Save As این امکان را به کاربر می‌دهد که فایل جاری را در مسیری دیگر، با پسوندی دیگر و یا با نامی غیر از نام اولیه (نامی که هنگام فراخوانی داشته است) ذخیره نماید.

با انتخاب مسیر و نام فایل، می‌توان فایل را با یکی از پسوندهای sav ،sys ،por ،dat ،xls ،wks ،dbf ،spo ،sps و rtf ذخیره نمود.

نکته: در صورتی‌که بخواهید فایلی را با فرمت Excel ذخیره کنید باید در قسمت Save as type گزینه (Excel (*.xls را انتخاب نمائید. در صورتی‌که نمی‌خواهید اسم متغیرها در صفحه گسترده Excel نوشته شود گزینه Write variable names to spreadsheet را غیرفعال نمایید. در ضمن توجه داشته باشید که داده‌های گمشده که در SPSS با نقطه (.) نشان داده می‌شوند، در Excel بصورت (!NULL#) نمایش داده می‌شوند.