برای خواندن داده‌ها از یک فایل متنی، از منوی File گزینه Read Text Data را انتخاب می‌کنیم.

فایل Demo.txt را از مسیر

C:\Program Files\SPSSInc\Statistics17\Samples\English\demo.txt

انتخاب می‌نمائیم. ( فرض کنید نرم افزار را در درایو C آن نصب نموده‌ایم)

جعبه محاوره Text Import Wizard کاربر را در تعیین چگونگی تفسیر فایل متنی همراهی می‌نماید.

در گام اول، نرم‌افزار می‌پرسد، آیا فرمت از قبل تعریف شده‌ای برای فایل داده‌تان دارید یا نه؟ می‌توانیم یک قالب از پیش تعریف شده را برگزینیم یا یک قالب جدید را بسازیم.

برای ایجاد یک قالب جدید، گزینه No را انتخاب کرده و روی دکمه Next کلیک می‌کنیم.