برای شروع نصب، فایل Setup.exe را اجرا نمائید. بعد از اجرای فایل، به ترتیب پنجره‌های زیر نمایش داده خواهند شد.

آموزش تصویری نصب spss