پنجره Data Editor مانند همه پنجره‌های ویندوز شامل تعدادی نوار به اضافه یک صفحه گستره می‌باشد. نوارهای این پنجره به ترتیب عبارتند از:


1- نوار عنوان: در این نوار اسم فایل جاری به همراه پسوند آن نشان داده می‌شود.

نوار عنوان spss


2- نوار منو: اصلی ترین نوار SPSS نوار منو است و تقریبا کلیه فعالیت‌های مربوط به باز و بسته کردن و ذخیره کردن فایل‌ها، ویرایش و تجزیه و تحلیل داده‌ها و تغییرات در روند اجرای نرم‌افزار، در گزینه‌های این نوار قرار دارند. نوار منو در هر پنجره نشان دهنده قابلیت‌های آن پنجره می‌باشد.

نوار منو SPSS