Menu Editor (ویرایش منوها)

با استفاده از ابزارهای Menu Editor امکان اضافه کردن منو و آیتم (زیر منو) به منوهای کلیه پنجره‌های نرم‌افزار وجود دارد. برای این منظور ابتدا از قسمت Apply to پنجره مورد نظر را انتخاب نموده (Data Editor، Viewer و Syntax) سپس محل مورد نظر برای درج آیتم و یا منوی جدید را انتخاب می‌کنیم. حال از طریق دو دکمه Insert Menu و Item Insert می‌توان منو و یا آیتم مورد نظر را به پنجره انتخاب شده افزود.


Fonts (تغییر فونت‌ها)

با انتخاب آیتم Font امکان تغییر نوع، Style و اندازه فونت داده‌ها در پنجره Data View فراهم می‌آید.


Grid Lines (نمایش یا عدم نمایش خطوط عمودی و افقی)

با برداشتن تیک کنار گزینه Grid Lines می‌توان خطوط عمودی و افقی موجود در پنجره Data Editor را حذف نمود(با برداشتن تیک Grid Lines در Data View، تنها خطوط همان پنجره و با برداشتن تیک Grid Lines در Variable View، نیز تنها خطوط همان پنجره حذف خواهد شد). در این حالت در صورت چاپ مقادیر، خطوط Grid Lines، چاپ نخواهد شد.


Value Labels (نمایش یا عدم نمایش برچسب مقادیر)

برای انجام عملیات آماری، لازم است به سطوح مختلف متغیرهای کیفی (مثل جنسیت با دو مقدار “مرد” و “زن”)، مقادیر عددی اختصاص داده شود. که این عمل از طریق طریق ستون Values در Variable View قابل اجراست.

در حالت عادی در پنجره  Data Viewبجای مقادیر اصلی، مقدار عددی معادل نمایش داده می‌شود. اگر بخواهیم بجای مقادیر عددی، مقادیر اصلی نشان داده شوند گزینه Value Labels را از منوی View انتخاب نمائیم.

برای مثال فرض کنید برای متغیر جنسیت در ستون Value Label، “مرد” را با کد 1 و “زن” را با کد 2 مشخص کرده‌ایم، با انتخاب گزینه Value Labels، بجای مقادیر 1 و 2 در ستون جنسیت، مقادیر “مرد” و “زن” نشان داده خواهد شد.


Variables/ Data (حرکت بین دو پنجره  Data View یا Variable View)

همانطور که بیان شد پنجره اصلی نرم‌افزار دارای دو انتخاب می‌باشد، یکی Data View و دیگری Variable View. با انتخاب این زیر منو کاربر می‌تواند Data View یا Variable View را فراخوانی نماید. کلید تابعی این زیر منو Ctrl+T می‌باشد. درواقع کاربر می‌تواند با استفاده از این گزینه بین این دو پنجره سوئیچ کند.