برای خواندن داده‌ها از یک فایل متنی، از منوی File گزینه Read Text Data را انتخاب می‌کنیم.

فایل Demo.txt را از مسیر

C:\Program Files\SPSSInc\Statistics17\Samples\English\demo.txt

انتخاب می‌نمائیم. ( فرض کنید نرم افزار را در درایو C آن نصب نموده‌ایم)

جعبه محاوره Text Import Wizard کاربر را در تعیین چگونگی تفسیر فایل متنی همراهی می‌نماید.

در گام اول، نرم‌افزار می‌پرسد، آیا فرمت از قبل تعریف شده‌ای برای فایل داده‌تان دارید یا نه؟ می‌توانیم یک قالب از پیش تعریف شده را برگزینیم یا یک قالب جدید را بسازیم.

برای ایجاد یک قالب جدید، گزینه No را انتخاب کرده و روی دکمه Next کلیک می‌کنیم.

مرحله دوم دارای دو کادر است. در کادر اول باید نحوه درج داده‌ها را در فایل متنی تعیین نمائیم؛ اگر داده‌ها بوسیله یک کاراکتر مشخص، مثل Tab، ویرگول و... از یکدیگر جدا شده‌اند، گزینه Delimited و اگر داده‌ها بصورت ستونی زیر هم قرار گرفته‌اند(از طریق فاصله‌های نامساوی)، گزینه Fixed Width را انتخاب می‌کنیم.

در کادر دوم از کاربر پرسیده می‌شود که آیا نام متغیرها در سطر اول فایل درج شده یا خیر؟ از آنجایی‌که در فایل مورد نظر ما، نام متغیرها در سطر اول درج شده، گزینه yes را انتخاب نموده و روی Next کلیک می‌کنیم.

در مرحله بعد از پرسیده می‌شود که شروع داده‌ها از چه سطری است؟ عدد 2 را در مقابل ...The first case of data وارد می‌کنیم.

در کادر بعد باید تعیین کنیم، قصد فراخوانی چه تعداد از ستون‌ها (متغیرها) را داریم؟ برای فراخوانی همه ستون‌ها، گزینه اول، و برای فراخوانی تعداد مشخصی از ستون‌ها گزینه دوم را انتخاب و تعداد ستون مورد نظر خود را در کادر تعیین شده وارد می‌نمائیم.

در کادر بعد باید تعیین کنیم، قصد فراخوانی چه تعداد از سطرها را داریم؟ سه انتخاب ممکن وجود دارد:

•  انتخاب همه سطرها

• انتخاب تعداد مشخصی سطر از ابتدای فایل

• انتخاب درصد مشخصی از سطرها بصورت تصادفی

در اینجا، ما گزینه اول را انتخاب کرده و روی Next کلیک می‌کنیم.

در مرحله بعد در قسمت Data Preview یک پیش نمایش از داده‌ها نشان داده می‌شود. این مرحله دارای دو کادر نیز هست. در کادر اول تعیین می‌کنیم که داده‌ها در سطرها با چه کاراکتری از یکدیگر تفکیک شده‌اند(Tab، فاصله، ویرگول و...). در کادر دوم نیز می‌توانیم مشخص کنیم که داده‌های رشته‌ای در Data View چطور نشان داده شوند؛ به عنوان مثال با انتخاب گزینه Single quote، داده‌های رشته ای داخل کوتیشن یکانی ('string') قرار خواهند گرفت و با انتخاب گزینه Double quote، داخل کوتیشن دوتایی ("string"). همچنین از قسمت Other می‌توان کاراکتر دیگری را برای این منظور تعریف نمود.گزینه پیش‌فرض این قسمت (None) به معنی نمایش داده‌های رشته‌ای بصورت معمولی و بدون استفاده از کاراکتری خاص در ابتدا و انتهای آن است.

بدون ایجاد تغییر در این پنجره، روی Next کلیک می‌کنیم.

در مرحله بعد می‌توان با کلیک روی هر یک از متغیرها در قسمت Data Preview، آن متغیر را فعال و در صورت لزوم نام و نوع متغیر را تغییر داد. بدون تغییر در این پنجره با کلیک روی Next به مرحله بعد می‌رویم.

پنجره پایانی نیز دارای دو کادر است؛ در کادر اول از ما پرسیده می‌شود که آیا می‌خواهیم قالب ایجاد شده را ذخیره کنیم یا نه؟ در کادر دوم نیز از ما پرسیده می‌شود که آیا داده‌ها در پنجره Syntax نیز وارد گردد یا خیر؟

با کلیک روی Finish، داده‌ها در پنجره Data View وارد خواهند شد.