پنجره Data Editor مانند همه پنجره‌های ویندوز شامل تعدادی نوار به اضافه یک صفحه گستره می‌باشد. نوارهای این پنجره به ترتیب عبارتند از:


1- نوار عنوان: در این نوار اسم فایل جاری به همراه پسوند آن نشان داده می‌شود.

نوار عنوان spss


2- نوار منو: اصلی ترین نوار SPSS نوار منو است و تقریبا کلیه فعالیت‌های مربوط به باز و بسته کردن و ذخیره کردن فایل‌ها، ویرایش و تجزیه و تحلیل داده‌ها و تغییرات در روند اجرای نرم‌افزار، در گزینه‌های این نوار قرار دارند. نوار منو در هر پنجره نشان دهنده قابلیت‌های آن پنجره می‌باشد.

نوار منو SPSS


3- نوار ابزار: برای دستیابی سریعتر به ابزارهایی که بیشتر مورد نیاز قرار می‌گیرند آیکون‌های این ابزارها در نواری به بنام نوار ابزار قرار داده شده است. SPSS همچنین این امکان را به کاربر می‌دهد تا نوار ابزار موجود را بدلخواه تغییر داده یا نوار ابزار جدیدی بسته به نیاز خود ایجاد نماید. با قرار دادن نشانگر ماوس روی هر یک از ابزارها، عبارت توضیحی کوچکی در مورد آن ابزار ظاهر خواهد شد‌.

نوار ابزار spss


4- نوار آدرس: یکی دیگر از نوارهای SPSS، نوار آدرس (فرمول) است که در زیر نوار ابزار قرار دارد و اطلاعاتی را راجع به سلول فعال (نه انتخاب شده: ممکن است گاهی چند سلول انتخاب شوند ولی تنها اطلاعات مربوط به سلولی که با کادر آبی رنگ مشخص شده، در این نوار نشان داده می‌شود) در اختیار کاربر قرار می‌دهد. این نوار دارای سه قسمت می‌باشد:

نوار آدرس SPSS

1. اولین قسمت از سمت چپ که شامل عبارت A:B می‌باشد؛ که A نشان دهنده شماره سطر و B نام متغیر سلول فعال است.

2. دومین قسمت از سمت چپ، درصورتی که سلول فعال دارای مقدار باشد، مقدار موجود در سلول را نشان می‌دهد.

3. سومین کادر هم شامل عبارت Visible: C of D Variables می‌باشد که C بیانگر تعداد متغیرهای نمایش داده شده در Data View و D نشان دهنده تعداد کل متغیرهاست (گاهی نیاز داریم فرامین خاصی را فقط بر روی تعداد مشخصی از متغیرها انجام دهیم، در این صورت می‌توانیم متغیرهای مورد نظر را بصورت یک مجموعه تعریف نموده و سایر متغیرها را موقتا غیرفعال نمائیم. متغیرهای غیرفعال ــ تا زمانی‌که فعال نشوند ــ در Data View نشان داده نمی‌شوند و در اجرای فرامین نیز مورد استفاده قرار نمی‌گیرند).


5- نوار وضعیت: در انتهای هر پنجره نوار وضعیت قرارگرفته است که با توجه به وضعیت موجود پردارشگر (نوع فعالیت در حال اجرا)، پیغام مربوطه در این نوار ظاهر می‌گردد.

نوار وضعیت spss

به عنوان مثال، پیام‌ها زیر به این معنی است که پردازشگر SPSS آماده دریافت دستورات کاربر است. 

SPSS Statistics Processor is ready

در این حالت، هنگام اجرای فرمان از سوی کاربر پیام زیر ظاهر می‌شود:

Running (نام فرمان) 

این پیغام نشان دهنده مشغول بودن پردازشگر است. در این حالت پردازشگر تا خاتمه فرمان قبلی، فرمان دیگری را نمی‌پذیرد. کلید ᾿.+Ctrl῾ (در منوی file گزینه Stop Processor) فرمان جاری را در هر مرحله‌ای متوقف می‌کند.

همچنین اگر روی دادها تغییراتی مانندSplit ،Filter ، weight Cases و... آن اعمال شده باشد، در سمت راست این نوار اعلانی مبنی بر فعال بودن دستور مورد نظر نشان داده می‌شود.


6- نوار مرورگر یا پیمایش (Scroll Bar): دو نوار مرورگر افقی وعمودی در جهت‌های راست وپائین صفحه ویرایشگر داده‌ها قرار دارند. در ابتدا و انتهای این نوارها مثلثهای کوچکی دیده می‌شود که با کلیک کردن روی آن‌ها می‌توان صفحه کاری SPSS را حرکت داد و سایر قسمتهای صفحه را نیز مشاهده نمود.

نوار پیمایش spss